Licensavtal: 

Om du öppnar nejtillvirus.se paketet, bryter förseglingen, installerar produkten eller använder nyckeln, bekräftar du full förståelse för nedanstående förutsättningar samt medhåll av detta avtal. Detta gäller också om du trycker “Jag accepterar”, “ok”, “fortsätt” eller “Ja” vid installationen.

För att kunna ladda ner mjukvaran från vår hemsida, för både betal och provperioden, skall detta avtal vara accepterat och ett kontrakt upprättat. Detta sker när du väljer “acceptera”, “ok” eller “ja” knappen innan nedladdning eller installation. 

Om det skulle visa sig att du inte accepterar användarvillkoren, får du under inga omständigheter använda produkten på något sätt. Ej heller får du installera eller gå in i mjukvaran, då detta kommer att ogiltigförklara dina 14 dagars returrätt. 

Vid bruk av ångerrätten skall du inom 14 dagar från köpet av din produkt kontakta kundservice och uttrycka önskan om att ångra köpet. Dom kommer ge dig all nödvändig information och instruktioner om hur du ska gå till väga för att ansöka om återbetalning av de pengar du betalt för mjukvaran. Detta kan göras på angiven tidspunkt inom 14 dagar efter köpet.


Registrering av produkten. 

Genom att acceptera detta avtal accepterer du att din mjukvara registreras. Denna registrering kräver en korrekt och unik nyckelkod samt en giltig e-post adress. Dessa kommer sedemera användas till förnyelse samt andra relevanta aviseringar som kan förekomma. 

För att kunna aktivera dina onlinefunktioner, som beskrivs i produktdokumentationen, krävs det att du har ett konto hos Nej Till Virus. Kontot kommer att innehålla alla dina köp hos Nej Till Virus. 

Licensavtalet omfattar både licensavtal till hem och kontorsanvändning, privatlicens, samt relevant dokumentation och andra uppdateringar inom tidsperioden av köpets varaktighet, alla serviceavtal som köpes till samt alla kopior på dessa.

Licensavtalet är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen som privat- eller juridisk person) och Nej Till Virus, för användning av Nej Till Virus produkter, som beskrivet ovanför. 

Produkterna inkluderar datormjukvara med tilhörande media, utskrivet material och “online” eller elektronisk dokumentation (härav identifierat som en “Nej Till Virus Produkt”). Alla produkterna är skyddade av internationell upphovsrättslag och internationella fördrag. Genom att installera, kopiera eller använda Nej Till Virus produkter accepterer du att vara bunden av villkoren i detta avtal.


Licensleverantör 

"Nej Till Virus"  produkter är licensierade, inte säljbara. 

Detta avtal ger dig endast rätt att använda denna produkten. Nej Till Virus förbehåller sig alla andra rättigheter, såvida inga andra lagar ger dig flera rättigheter, trots denna begränsning. Du får uteslutande använda Nej Till Virus produkter, som uttryckligen beskrivs i detta avtal. 

Nej Till Virus är skyddat av upphovsrättsliga lagar och internationella upphovsrättsliga fördrag, samt andra lagar och fördrag om intellektuell ägenderätt.

Nej Till Virus ger härmed dig och endast dig följande inte-exklusiva, begränsade, inte-överförbara, inte-underlicenserade och royaltybärande licens för användning av Nej Till Virus Produkter. 

Nej Till Virus licensen/licenser startar alltid från datorn vid första installation av produkten. I slutet av licensperioden kan virusprodukten automatiskt avaktiveras och du kommer inte ha rätt till några uppdateringar, ej heller funktioner från denna produkt. 

En kopia med en licens kan endast, och får endast, användas på en enkel enhet. Om du har köpt flera licenser har du rätt till att kopiera denna produkt, till de antal licenser du förfogar. Det är lagligt att göra en säkerhetskopia av Nej Till Virus produkter för arkivering. Under installationen av Nej Till Virus virusprogram, kan det hända att programmet tar bort eller avaktiverar andra program, om dom inte är förenbara med Nej Till Virus mjukvara. 


PROVLICENS.

Om du är provanvändare av Nej Till Virus virusprogram har du rätt till 30 dagars prövotid, som startar från den dagen du laddar ner programmet. I prövotiden har du rätt till uppdateringer, om det är relevant. Prövoperioden får endast ske i en icke produktionsmiljö. 

Nej Till Virus produkten och varje servicerelaterad dokumentation, använt till utvärderingsförmål, ges till dig som den är, utan någon slags garanti.  

Om något av villkoren i detta avtal överträdes, avslutas din rätt till prövotid samt användning av systemet omedelbart. Produkten är till användning för dig “som den är” dvs. det kommer inte finnas någon slags garanti. Dina skyldigheter och rättigheter i enlighet med detta avtal kommer fortsatt gälla efter prövoperiodens avslut.

Vid avslutad prövoperiod skall alla kopior, system och material, levererat till dig av Nej Till Virus, raderas och förstöras. Du får inte hålla inne med någon form av våra system. 


LICENSVILLKOR.

Du har endast rätt till att använda det antal kopior du har betalt för hos Nej Till Virus. Du har endast rätt att använda köpt produkt inom det tidsrum varan är köpt samt betalt för.

Om du inte önskar automatisk förnyelse av produkten kommer servicen att upphöra vid avslutad licensperiod. 

När din licensperiod gått ut och du ej önskar att fortsätta hos Nej Till Virus skall du radera och förstöra allt material du sitter inne med från Nej Till Virus. 

Om du önskar att förnyelse sker automatiskt, kommer pengarna för en förnyelse dras 30 dagar innan avslutad licensperiod. Det er din skyldighet att upprätthålla informationen så transaktionen möjliggörs. 

Du kan inte säga upp ditt abonnemang av Nej Till Virus genom att ha ogiltig kortinformation. Om inte Nej Till Virus har informerats om att du önskar att säga upp ditt abonnemang, förbehåller sig Nej Till Virus rätten att dra pengar fram tills dess att uppsägningen är inskickad.

Uppsägning av abonnemang skall ske en månad innan avslutat abonnemang. 


UPPGRADERINGAR. 

En Nej Till Virus uppgradering ersätter och- eller kompletterar din redan existerende Nej Till Virus Produkt. 

Du får endast hämta uppdateringar som du har licens till och endast det antal som du har licens till. Du får endast använda din nya Nej Till Virus produkt, under samma överenskommelse som din gamla och din nya produkt ingår under. Dvs. samma avtal mellan dig och Nej Till Virus som din föregående produkt från Nej Till Virus gjorde. 


UPPHOVSRÄTT.

Alla rättigheter, titlar och interessen i Nej Till Virus ägs av Nej Til Virus ApS. Detta är inklusive, men inte begränsat till- bilder, fotografier, texter, musik, videos, animationer, ljud och “applets” till Nej Till Virus. 

Nej Till Virus är skyddat av upphovsrättsliga lagar och internationella fördragsbestämmmelser. 

Du får därför inte kopiera Nej Till Virus material.

Du får inte uthyra, förmedla, förhandla, videresälja, utlåna eller på annat sätt sprida eller överföra med eller utan hänsyn tagen till Nej Till Virus-licensen.

Du får inte omvandla, kombinera, avskilja, skapa sekundära verk, modifiera, oversätta eller göra något försök att rekonstruera eller upptäcka källkoden för Nej Till Virus eller underliggande ideer, algoritmer, filformat, programmerings- eller interoperabilitets gränssnitt.

Du får inte tillåta tredjepart att dra nytta av användningen eller funktionaliteten av Nej Till Virus Produkt. Du får inte ta bort några proprietära meddelelanden eller etiketter på Nej Till Virus. Alla rättigheter, som inte uttryckligen är angivna, är reserverade till Nej Till Virus.


TEKNISK SUPPORT.

All teknisk support levererad av Nej Till Virus, både över telefon, dator, live chatt, eller via fjärråtkomst är uteslutande ditt ansvar. Det är ditt ansvar att göra säkerhetskopior av dina filer samt data innan support från Nej Till Virus. Under support från Nej Till Virus kan det vara möjligt att teknisk support inte omfattar ditt tekniska problem. Nej Till Virus förbehåller sig rätten till att neka, suspendera eller säga upp teknisk serviceavtal efter egen bedömning. 

 

BEGRÄNSAD GARANTI.

Nej till virus ger 30 dagars garanti på att produkten är felfri och startar från dagen du mottar leveransen. 

Om du tycker det är något fel med produkten kan Nej Till Virus, efter egen bedömning och val, ersätta, enligt din mening den defekta produkten, med en ny, fullt funktionerande, eller återbetala pengarna du har betalat for Nej Till Virus. 

Nej Till Virus garanterar inte att Nej Till Virus är felfritt, att felen blir rättade eller att produkten uppfyller dina krav. 

Bortsett från vad det uttryckligen är fastställt i detta avtal, AVFÄRDAR NEJ TILL VIRUS ALLA ANDRA GARANTIER, både med hänsyn till systemet, uppdateringar, ersättning, support och allt annat material eller service gjord av Nej Till Virus. 

Nej Till Virus avsäger sig från all garanti och villkor inklusive men inte begränsat till, dom underförstådda garantierna vid säljbarhet, skada vid förlust, vid god tro, arbetsstopp, förlust av data, datorfel, eller funktionalitet till ett bestämt föremål, titel, noggrannhet av data, noggrannhet av informations beskrivning, systemintegration, och inte överträds av tredjeparts rättigheter vid att filtrera, avaktivera eller ta bort dylik tredjeparts mjukvara, spyware, adware, cookies, e-mails, DOKUMENT, reklam eller liknande, VAD ARRANGERAR GÄLLANDE STADGA, LAG, FÖRHANDLINGSSKAP, TULL OCH REGELVERK ELLER HANDELSBEHOV. Nej Till Virus agerar på uppdrag av sina leverantörer och marknadsföringspartner med syfte att avskriva, exkludera och/eller begränsa förpliktelser, garantier och ansvar i enlighet med detta avtal, men inte i andra avseenden och utan annat syfte. Ovannämnda bestämmelser skall kunna verkställas i den utsträckning det är tillåtet inom ramen av gällande lagstadga. 

Nej Till Virus produkten kan innehålla funktioner eller funktionaliteter som ger dig möjligheten för att beskydda dina uppgifter på din dator från den genomsnittlige datoranvändaren. Du kommer bli ombedd att skapa ett lösenord för att kryptera upplysningar och du inte kan återställa krypterade filer om du förlorar eller glömmer ditt lösenord.

Nej Till Virus är inte ansvariga för åtkomsten till dina uppgifter, där du har upprättat ett lösenord, om lösenordet är delat med en tredjepart eller du undvikit att anstränga dig för att skydda sådanna upplysningar, lösenord, svar på ifyllningsfrågor eller användarfel. 


AVSÄGER SIG FRÅN SKADOR

Alla som använder Nej Till Virus test, eller evaluerar produkten, bär all risk för kvalitet och prestanda. Nej Till Virus kommer inte hållas ansvariga för några slags skador samt, men inte begränsat till, direkta eller indirekta skador som följs av under inga omständigheter användning, prestanda, eller leverans av Nej Till Virus, även om Nej Till Virus har blivit informerade om existensen eller möligheten för sådanna skador.

Några länder tillåter inte att avstå från ansvar för indirekta skador. Vid inget tillfälle kan Nej Till Virus ansvar överstiga köpespriset du har betalt for Nej Till Virus. 

Du skall alltid göra vad du kan för att minimera dina förluster, så vi rekomenderar därför starkt att du ofta säkerhetskopierar din data.

Denna mjukvara är inte till för att användas i farlig miljö. Den skall inte användas i driften av flyg, nukleära anläggningar, kommunikationssystem, vapensystem, direkta eller indirekta hiss-stödsystem, flygkontroll eller tillämpning eller installation där fel kan resultera i dödsfall, allvarlig fysisk skada eller egendomsskador.


UPPDATERINGAR

Genom att acceptera detta avtal, accepterar du att din dator kommer bli använd till att mottaga och betjäna uppdateringar. 


ERSÄTTNING TILL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION.

Nej Till Virus kan skicka dig Juridiska meddelanden samt andra meddelanden om abonnemangstjänsterna, mjukvara och underhåll eller vår användning av den information som du ger oss. 

Genom att acceptera detta avtal, accepterar du att du har tillgång till de kontaktalternativ du har angivit på Nej Till Virus hemsida och kan därför vara ansvarig för att läsa och se alla skickade meddelanden på kontaktinformationen du angivit. Du accepterar samtidigt att Nej Till Virus kan kontakta dig på den angivna kontaktinformationen. 


DATASAMLINGS TEKNOLOGI 

Nej Till Virus informerar dig om att vi använder datainhämtningsprogram i några av våra produkter. Detta använder vi för att kunna göra våra produkter bättre samt för att kunna ge dig bästa möjliga service, samt att leverera relaterade tjänster. Nej Till Virus använder också dessa teknologier till att förhindra olovlig användning av våra produkter. 

Du accepterar att Nej Till Virus kan använda sådan information som en del av serviceerbjudanden i relation till produkten och till att förebygga och stoppa virusprogram som kör på din dator. 

Genom att acceptera detta avtal godkänner och accepterar du att den använda säkerhetsteknologin kan scanna trafiken i ett opersonligt tillstånd för att upptäcka virus och för att förhindra skador som följs av Virusen.

Genom att acceptera detta avtal, accepterar du, att Nej Till Virus kan skicka uppdateringar till din dator, som automatiskt uppdateras och nerladdas. Du accepterar även att Nej Till Virus kan inhämta opersonlig data fra din dator. Vid genomgång av kontrakt etc. från din dator accepterar du att Nej Till Virus möjligtvis kan få personlig data från din dator. Denna data behandlas naturligtvis i överenskomst med gällande lagstadga omkring data och som föreskrivs i dess privatlivspolitik. 

Nej Till Virus inhämtar besökta webadresser samt sökord som använts på hemsidan med målet att varna och guida dig på nätet.

Exekverbara filer som är identifierade som potentiella virus, som har inhämtat personlig information mot din vilja, inhämtar Nej Till Virus genom vår automatiska inlämningsfunktion. Filerna används uteslutande till att göra Nej Till Virus bättre och snabbare till att upptäcka skadligt beteende. Nej Till Virus kommer inte lagra eller använda några av dina personliga upplysningar i detta tilfälle. Denna funktion kan avaktiveras under installationen. Fråga bara en av våra rådgivare om hjälp. Till och från kommer Nej Till Virus inhämta upplysningar från din dator som kan hjälpa oss att se om Nej Till Virus installationen är genomförd samt om den har stött på några fel. 

Om det har upptäckts ett personligt namn på mappen for antivirus produkten när datan är inhämtad, installationen eller felet är hittat, kan personliga upplysningar hamna hos Nej Till Virus, annars inte. 

Det kommer inte sparas någon personlig eller identifierbar information hos Nej Till Virus när denna process är färdig och upplysningar inhämtas uteslutande med hänsyn att säkra våra framgångar, installationer och förbättringar av detta, samt att säkra att vi kan leverera en bra ersättningsprodukt. 

Innehållet i dina mail, som skickas från dig och till Nej Till Virus, som spam, kan innehålla personlig information och kan inte skickas utan ditt godkännande. E-mail kommer endast användas till att hjälpa oss med att förbereda vår spamfunktion och våra virusprogram. Vi kommer inte att lagra dina personliga uppgifter. 

Om du väljer att skicka ett problem du stöter på från Nej Till Virus, till Nej Till Virus, kan det innehålla personliga uppgifter från olika program som körts i bakgrunden under tiden Nej Till Virus stöter på detta problem. Det kan innehålla identifierbara uppgifter, systemspråk och operativsystemversionen till din dator. Denna information kommer endast skickas till Nej Till Virus med ditt medgivande och skickas alltså inte automatiskt. Uppgifterna kan hjälpa till med att förbättra Nej Till Virus. 

Ip-adressen på den dator som programmet är installerat på, samt annan generell, statistisk information som används till licensadministration, produktanalys och för att förbättra produktens funktion, kommer sammanköra med några personliga eller identifierbara uppgifter om dig. 

All insamlad information har som uppgift att optimera Nej Till Virus funktionalitet. Information kan vidareföras till Nej Till Virus sällskap i andra länder som har en mindre omfattande dataskyddslag. Vi garanterar en fullvärdig skyddsnivå. 

Nej Till Virus förbehåller sig all rätt till att samarbeta med varje juridisk process och all slags brottsbekämpning eller annan offentlig efterfrågan gällande din användning av denna Nej Till Virus produkt. Det vill säga att Nej Till Virus kan lämna ut och lägga fram dokument och information som är relevanta för en domstol eller rättshavande myndighet, eller annan offentlig granskning. Detta görs för att underlätta bevisbörda, avslöjande och i förebyggande av säkerhetsriskerna med internet. 

Nej Till Virus förbehåller sig även rätten till att dela information med vissa forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsmjukvara, av samma anledning som beskrivits ovanför. 

Nej Till Virus kan också använda statistik som framgår av uppgifterna till att spåra och offentliggöra rapporter och säkerhetsrisker. 

Genom att använda Nej Til Virus produkter godkänner du och accepterar att Nej Till Virus kan samla in, överföra, spara, offentliggöra och analysera sådan information till detta syfte. 

Du intygar, att all data du ger, kommer vara sann och korrekt och förpliktar dig till att informera Nej Till Virus om eventuella ändringar. Du har rätt att invända mot hanteringen av den del av datan, som inte är avgörande för avtalets genomförande och till dess användning för andra syften än avtalsförhållandet.

Om ifall att du uppger information från en tredjepart är Nej Till Virus inte ansvariga att följa principerna om information och samtycke och det skall därför vara du som garanterar att tidigare ha informerat och fått samtycke från ägaren av datan, med hänsyn att förmedla sådan data.

Nej Till Virus intigritetspolicy garanterar dig att få tillgång till, åtgärda, ta bort och protestera mot behandling av data, genom att informera Nej Till Virus via e-mail på: support@nejtillvirus.se

För att kunna leverera underhåll och relaterade supporttjänster till dig sparar Nej Till Virus viss information om ditt nätverk och utrustning. Där utöver kan Nej Till Virus regelbundet ladda upp information från installerade Nej Till Virus produkter för att förbättra sin databas och heuristik.

Nej Till Virus är inte designat till att samla in eller förvara personlig eller privat information. Du accepterar att Nej Till Virus kan använda data från alla installerade produkter, till att förbättra produkter och tjänster, levererade av Nej Till Virus. Nej Till Virus använder endast uppladdad data till analyser och i rapporteringssyfte. 

Nej Till Virus förbehåller sig titeln, ägandeskapet och alla rättigheter och intressen för varje intellektuell egendom eller arbetsprodukt som följer av användningen och analysen av sådan information.

Detta avtal är förmål för dansk domstol och varje rättstvist kommer således avgöras i dansk domstol.

Inget i detta licensavtal förmildrar eventuella rättigheter, som du kan ha i hänsyn till gällande användarskyddslaggivning eller andra gällande lagar i ditt rättsväsende, som möjligtvis inte avviker från kontraktet.

I tillfället av hinder av en bestämmelse i detta kontrakt påverkar ogiltigheten inte giltigheten av resterande delar av detta kontrakt.

Nej Till Virus samt Nej Till Virus loggan är ett varumärke och tillhör Nej Til Virus ApS. Alla andra varumärken som används tillhör Nej Till Virus ägare. 

Om några av villkoren eller förhållandena skulle överträdas kommer licensen omedelbart att upphöra och du kommer inte längre ha rätten att använda denna produkt. Du skall därmed förstöra, radera och ta bort allt material från Nej Till Virus. Vid en sådan händelse kommer du inte ha rätt till någon som helst form för återbetalning av betalningsbeloppet, oavsett summa. 

Villkoren gällande förtroende och användningsbegränsningar kommer fortfarande gälla efter en uppsägning.

NEJ TILL VIRUS kan när som helst ändra dessa villkor och de reviderade villkoren gäller per automatik för motsvarande versioner av Nej Till Virus produkt, distrubuerat med de reviderade villkoren. Om någon del av dessa villkor påträffas ogiltiga och inte kan genomföras påverkar det inte giltigheten i resterande villkor, som förblir gällande och giltiga.

I tillfälle av kontrovers eller inkonsekvens mellan översättning av dessa villkor till andra språk skall den danska versionen, utfärdad av Nej Till Virus, vara gällande.


HANDELS- OCH MEDLEMSVILLKOR FÖR nejtillvirus.se (Nej Til Virus ApS)


MEDLEMSKAP

nejtillvirus.se (Nej Til Virus ApS), är en medlemsklubb, vars huvudsyfte är att säkra alla medlemmar ett stabilt, starkt och bra antivirusprogram, för bekämpning av virus inom datorsäkerhet. Man kommer ha möjlighet att lägga till en extra kundsupportservice, som ger dig tillfälle att få hjälp med installering av mjukvara, andra installationer, samt olika elektroniska problem som du kan uppleva. 

Man skall vara 18 år fyllda för att kunna bli en del av medlemsklubben hos Nej Til Virus ApS. Genom ditt första köp, samt anmälning, måste du därigenom bekräfta att du är 18 år eller äldre. 

Priserna för medlemskap per månad, per enhet är SEK 149 samt SEK 80 om kundsupportservice väljs som tillval. Kundsupport kommer ge dig möjlighet till hjälp med installationer av mjukvara och andra elektroniska problem du kan ha. 

Abonnemanget dras vid varje månad eller vald köpsperiod, respektive 6, 12, 24 eller 36 månader, fram till dess att du inte längre önskar att vara medlem.  

Medlemskapet kan enkelt avslutas när du inte längre önskar att vara medlem. Detta gör du genom att logga in på nejtillvirus.se via login-ikonen uppe i högra hörnet. När du är inloggad väljer du "Mitt medlemskap" och klickar därefter på "Säg upp medlemskap"-knappen. 

Medlemsskapet kan också sägas upp via e-mail. Mailadressen uppsägningen ska skickas till är: uppsägning@nejtillvirus.se, med din önskan om uppsägning. Et tredje alternativ till uppsägning är att klicka på "refund"-knappen på första sidan, där du sedan väljer orsaken till din förfrågan samt din eventuella uppsägning. Ett fjärde alternativ, är att kontakta vårt kundservicecenter och ett femte alternativ till uppsägning är att använda dig av chattfunktionen på sidan.


SÅ HÄR KÖPER DU

När du handlar på nejtillvirus.se kommer det finnas olika paketlösningar, allt efter ditt behov. När du valt din önskade paketlösning, har du möjligheten att köpa till kundsupport som kan hjälpa dig och guida dig genom installationen av din köpta produkt, samt andra datorproblem du skulle kunna stöta på.

När din order är genomförd, kommer du få en orderbekräftelse via mail. Via mail får du även en aktiveringskod till våra virusprogram. 


BESTÄLLNING

nejtillvirus.se kan endast köpas genom vår hemsida och kundservice center. Dvs. att antingen måste du gå in på hemsidan eller ha en dialog över telefon. Om du har ytterligare frågor angående detta kan du kontakta oss på vår kundservice mail, som är: kundservice@nejtillvirus.se. Det kan vara en fördel att inkludera ditt telefonnummer i mailet så vi har möjlighet att ringa upp dig.


BETALNING

Alla betalningar genomförs elektroniskt med Nets och Teller för behandling av transaktionen. På nejtillvirus.se kan det betalas med Dankort, Visa, Visa elektron och Mastercard samt Autogiro. Alla betalnings- och kortavgifter är inkluderat i priset och täcks således av Nej Til Virus ApS. Betalning för medlemskap samt tjänster och nedladdning på Nej Til Virus ApS kan endast utföras med betalningskort eller Autogiro. Beloppet dras först från ditt kort eller konto när tjänsten eller licensnyckeln skickas från nejtillvirus.se, eller när ditt medlemskap startar. Det kan aldrig dras ett större belopp än det som du har godkänt vid köpet.

Alla priser är inklusive moms. När du handlar hos Nejtillvirus.se accepterar du villkoren på danska.


FÖRSÄNDELSER

Alla aktiveringsnycklar för användning av ditt virusprogram skickas via e-mail kort efter att ditt köp av produkten är genomfört. 


ÅNGER- OCH RETURRÄTT (RETURVAROR)

Nej Till Virus ApS erbjuder 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dag som du mottagit aktiveringsnyckeln. Ångerrätten gäller på det villkoret att produkten inte tagits i användning. 

Om du skulle ångra eller sända tillbaks en eller flera av dina köpta tjänster hos Nej Til Virus ApS., måste det ske inom 14 dagar efter att du mottagit aktiveringsnycklarna. 

Annulleringen eller returneringen skall ske genom att kontakta kundservice på nejtillvirus.se eller via vårt call centre. 

Du kan inte ångra köpen genom att vägra öppna din mail eller inte bry dig om att använda produkten. 

Såvida du samtidigt skickat oss ett tydligt meddelande om detta till Nej Till Virus ApS · Nej Till Virus ApS · Kronprinsessegade 18 · 1306 København K · CVR 40115323 · Telefon: +45 42 92 92 21 ·

E-mail: retur@nejtillvirus.se

 

Antivirus mjukvaran skickas med en unik ID-nyckel. Denna nyckel skickas antingen via email, eller uppges i telefonen. Om denna unika ID-nyckel mottas av köparen, kan köpen inte ångras eller annulleras, såvida att Nej Til Virus ApS kan bevisa att detta informerats om eller skickats inom 6 timmar via mail, samt med ljudfil med kundens medhåll, där ID-nyckeln tydligt uppges och alla filer sparas gentemot den nya GDPR-lagen om användning av data. 

ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN

Om du ångrar ditt köp hos Nej Til Virus ApS får du naturligtvis det inbetalade beloppet tillbaka. 

I händelse av att det skulle ske en värdeminskning av produkten, dras detta från köpesumman. 

Du skall ge besked om att du inte önskar din produkt till Nej Til Virus ApS · Nej Till Virus ApS · Kronprinsessegade 18 · 1306 København K · CVR 40115323 · Telefon: +45 42 92 92 21 ·

E-mail: retur@nejtillvirus.se.

Återbetalning kommer att ske på samma sätt som du betalade varan på. 

REKLAMATION

Nej TilL Virus ApS, ger enligt lagstadga 24 månaders reklamation på leveransen. Denna reklamation ger dig möjlighet att byta ut mjukvaran, få pengarna tillbaka eller reducering av priset, beroende på faktisk situation. 

Garantin gäller uteslutande om reklamationen är berättigad och att felet inte har att göra med köparens felaktiga användning eller självförvållad skada av produkten. Mjukvara med begränsad livstid har således även en begränsad reklamationstid.


HUR SNABBT SKA JAG REKLAMERA?

Reklamationen skall ske så snabbt som möjligt, samt inom en rimlig period efter att du upptäckt felet. Reklamationen görs genom att underrätta info@nejtillvirus.se, där vi kommer hantera din reklamation.

ÖVERKLAGAN

Om du mot förväntan skulle ha klagomål på ditt köp, ska du informera kundservice på klaga@nejtillvirus.se. Det kan även vara möjligt att bli uppringd, om det skulle önskas, genom att du skriver ner detta i mailet du skickar till oss.

Om vi inte lyckas hitta en lösning du är nöjd med kan du skicka in ett mail till reklamationsnämnden, såvida att villkoren för syftet är uppfyllda.

Allmänna reklamationsnämden (ARN): www.arn.se
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm 
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm. 
Telefon: 08-508 860 00
E-mail: arn@arn.no

 

Om du är användare i ett annat EU-land än Sverige, kan du klaga till EU-Kommissionens online klagoportal här ec.europa.eu/odr


BARN OCH UNGA UNDER 18 ÅR

Vid registrering hos Nej Till Virus ska du bekräfta att du är 18 år eller äldre. Om du skulle vara under 18 år ska registrering göras av en förälder. 

HANTERING AV PERSONLIGA UPPGIFTER

När du blivit kund hos nejtillvirus.se, kommer ditt namn, mailadress och ditt telefonnummer att sparas i vår elektroniska databas. 

Denna information sparas med hänvisning om att kunna ge dig bästa möjliga service. 

Vi sparar även personlig information enligt bokföringsreglerna, där räkneskapsmaterial skall bevaras i 5 år från utgången av det räkneskapsår som materialet avser.

Vi garanterar självklart att du är införstådd om vilken personlig information som därutöver skulle sparas via nejtillvirus.se och ser till så att all kundinformation skickas krypterad.

Om du är kund hos nejtillvirus.se har du alltid rätt att invända mot registreringen, samt att få klarhet om vilken information vi registrerat om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen.

Du er självklart välkommen att skicka in ett mail till info@nejtillvirus.se om du önskar mer information om detta ämne. All personlig information som getts till nejtillvirus.se säljs inte vidare till tredje part. 


COOKIES

nejtillvirus.se använder sig av cookies. En cookie är en fil som innehåller information on hurvida du är ny eller gammal kund. Den visar också din användning på vår hemsida. Cookies lagras på din dator, surfplatta och mobiltelefon och bidrar till att göra ditt besök på vår hemsida till en så bra upplevelse som möjligt. 

En Cookie kan inte identifiera dig som person. Den kan endast känna igen din dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Cookies sparas hos nejtillvirus.se i cirka 12 månader. 


WEBSTATISTIK

Det är självklart helt upp till dig om du vill ha dessa "cookies". Du har möjligheten via webinställningarna att radera dessa cookies.

Om du endast önskar information om när du mottar en cookie, kan du ändra denna funktion på dim dator, surfplatta eller mobil, så skickar den en varning när du mottar en. Du kan även kontakta oss på info@nejtillvirus.se för hjälp.

 

ALLMÄN INFORMATION

Nej Til Virus ApS ·, 

Kronprinsessegade 18 ·

1306 København K ·

CVR 40115323 ·

Telefon +45 42 92 92 21· 

E-mail: info@nejtillvirus.se ·

 

BANKUPPGIFTER

Vestjysk Bank ·

Åboulevarden 67, ·

8000 Aarhus ·

Danmark ·

Kontonr. 77391602669 ·

IBAN nr. DK8477390001602669 ·

SWIFT adr.: VEHODK22 ·

 

Nej Til Virus ApS · Kronprinsessegade 18 - 1306 København K – CVR 40115323 – Telefon +45 42 92 92 21 · E-mail: customer@nejtilvirus.com